Print Friendly, PDF & Email

Dostawa dla PWIK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu pojazdu specjalnego typu WUKO do utrzymania sieci kanalizacyjnej

 • SWZ
 • uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert
 • załączniki nr 3-9
 • formularz ofertowy
 • Ogłoszenie
 • szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • pytania i odpowiedzi z dnia 06.12.2023r.
 • wynik finansowy
 • sprawozdanie
 • odpowiedzi nr 2 do pytań z dnia 07.12.2023
 • rachunek zysków i strat
 • informacja z otwarcia ofert (18-12-2023)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty(20-12-2023)
Skip to content