Print Friendly, PDF & Email

Kontakt

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.

ul. Piłsudskiego 18
11-100 Lidzbark Warmiński

telefon

+48 89 767 15 04

e-mail

pwiklw@pwiklw.pl

REGON 510554703
NIP 7430005021
KRS 0000092536
Kapitał zakładowy: 1.135.000,00 zł
Konto : Bank Millennium S.A. o/Lidzbark Warmiński 50 1160 2202 0000 0000 6193 1591

Siedziba Firmy
Wydział Wody
ul. Piłsudskiego 18
11-100 Lidzbark Warmiński
Dział Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków
ul. Kanałowa 26
11-100 Lidzbark Warmiński
Stacja Uzdatniania Wody
Północ
ul. Dąbrowskiego 22
11-100 Lidzbark Warmiński
Stacja Uzdatniania Wody
Zachód
ul. Przystaniowa 11A
11-100 Lidzbark Warmiński

Formularz kontaktowy

Skip to content