Print Friendly, PDF & Email

Władze

Zgromadzenie wspólników

  • 100% udziałów w Spółce „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada Gmina Miejska Lidzbark Warmiński reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego.

Skład Rady Nadzorczej

  • Krzysztof Krukowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Anna Bułło – z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Jacek Pawlik – Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Renata Gulbinowicz – członek Rady Nadzorczej
  • Marek Łada – członek Rady Nadzorczej

 

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

Skład Zarządu Spółki

Prokurent Spółki

Główny Księgowy

Skip to content