Print Friendly, PDF & Email

Regulaminy

  • Regulamin udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
  • Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 30 000 Euro przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych
Skip to content