Print Friendly, PDF & Email

Edukacja

Lidzbarskie wodociągi zabiegają o szerzenie wiedzy ekologicznej, szczególnie wśród najmłodszych mieszkańców naszej okolicy. W swych działaniach zwracamy uwagę na problematykę ochrony środowiska, w tym przede wszystkim ochrony wód podziemnych, służących nam jako źródło wody pitnej, jak również wód powierzchniowych, które są odbiornikiem oczyszczonych przez Spółkę ścieków.

Edukacja ekologiczna realizowana jest przede wszystkim poprzez cyklicznie organizowane zajęcia dydaktyczne na terenie Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Lidzbarku Warmińskim., podczas których dzieci i młodzież mają okazję zapoznać się z obiektami technologicznymi i procesami przygotowania wody do spożycia oraz oczyszczania ścieków.

Skip to content