Print Friendly, PDF & Email

Cennik usług

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2022 Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20.12.2022 r.

Tabela nr 1 – Usługi w zakresie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Lp Usługa Jedn. Cena
1 Wymiana wodomierza w budynku mieszkalnym - na wniosek odbiorcy usługa 100,00 zł
Wymiana wodomierza w budynkach pozostałych - na wniosek odbiorcy usługa 100,00 zł
Koszt wodomierza 1) szt Wycena indywidualna
2 Montaż wodomierza - podlicznika z wykonaniem obustronnego podejścia wodomierzowego – bez kosztów materiałów usługa 160,00 zł
3 Zamknięcie i otwarcie dostawy wody z przyczyn wymienionych w art. 8.1 ustawy 2) usługa 100,00 zł
4 Zamknięcie i otwarcie dopływu wody na pisemne zlecenie odbiorcy poprzez zamkniecie zasuwy lub demontaż wodomierza usługa 100,00 zł
5 Sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza - Ekspertyza usługa wg ekspertyzy
6 Wypożyczenie wodomierza DN 40 do wody zimnej z przyłączem hydrantowym DN 50 usługa 100,00 zł
7 Wypożyczenie stojaka hydrantowego z wodomierzem na hydrant podziemny usługa 100,00 zł
8 Montaż nawiertki z zasuwą dla przyłącza o śr. do 63 mm PE do istniejącej sieci wodociągowej PE 90 mm – 315 mm /montaż nawiertki z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora w wykopie 2,0 m x 1,5 m/- bez kosztów materiałów usługa 350,00 zł
9 Montaż nawiertki z zasuwą dla przyłącza o śr. do 63 mm PE do istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej 80 mm – 300 mm /montaż nawiertki z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,0 m x 1,5 m/ - bez kosztów materiałów usługa 450,00 zł
10 Montaż trójnika z zasuwą o średnicy 80 mm na istniejącej sieci wodociągowej DN 80 /montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,0 m x 3,0 m/ - bez kosztów materiałów usługa 850,00 zł
11 Montaż trójnika z zasuwą o średnicy 100 mm na istniejącej sieci wodociągowej DN 100 /montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,00 m x 3,00 m/ - bez kosztów materiałów usługa 950,00 zł
12 Montaż trójnika z zasuwą o średnicy 150 mm na istniejącej sieci wodociągowej DN 150 /montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,00 m x 3,00m/- bez kosztów materiałów usługa 1100,00 zł
13 Montaż trójnika z zasuwą o średnicy 200 mm na istniejącej sieci wodociągowej DN 200 /montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,00 m x 3,00 m/ - bez kosztów materiałów usługa 1350,00 zł
14 Montaż trójnika z zasuwą o średnicy 250 mm na istniejącej sieci wodociągowej DN 250 /montaż trójnika z zasuwą w przygotowanym przez Inwestora wykopie 2,00 m x 3,00 m/- bez kosztów materiałów usługa 1900,00 zł
15 Wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej - wg kosztorysu ofertowego usługa wg kosztorysu
¹) Koszt wodomierza na podstawie wyceny indywidualnej zależnej od wielkości uszkodzonego wodomierza.
²) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.537).
Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku następuje na podstawie zlecenia pisemnego.
Cenę usług wykonywanych w godzinach od 15.00 do 6.00 oraz w dni wolne od pracy – należy powiększyć o 50 %.
W cenach usług nie ma cen materiałów.
Ceny usług podlegają negocjacji.
Do ceny usług należy doliczyć właściwy podatek Vat.

Tabela nr 2 – Diagnostyka sieci i przyłączy wodociągowych

Lp Usługa Jedn. Cena
1 Lokalizacja wycieku wody w sieci urządzeniem KOLERATOR,GEOFON
- zlokalizowanie miejsca wycieku wody usługa 400,00 zł
- brak zlokalizowania miejsca wycieku wody usługa 150,00 zł
2 Pomiar ciągły ciśnienia wody na przyłączu wodociągowym lub wewnętrznej instalacji wodociągowej
1-dniowy usługa 100,00 zł
3-dniowy usługa 140,00 zł
7-dniowy usługa 180,00 zł
Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku następuje na podstawie zlecenia pisemnego.
Cenę usług wykonywanych w godzinach od 15.00 do 6.00 oraz w dni wolne od pracy – należy powiększyć o 50 %.
Ceny usług podlegają negocjacji. Do ceny usług należy doliczyć odpowiedni podatek Vat.

Tabela nr 3 – Usługi eksploatacyjne

Lp Usługa Jedn. Cena
1 Inspekcja TV sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
- długość do 30 m usługa 300,00 zł
- długość od 30 m – do 1000 m mb 8,00 zł
- długość powyżej 1000 m mb do negocjacji
2 Wywóz nieczystości płynnych 40,00 zł
Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku następuje na podstawie zlecenia pisemnego.
Cenę usług wykonywanych w godzinach od 15.00 do 6.00 oraz w dni wolne od pracy – należy powiększyć o 50 %.
Ceny usług podlegają negocjacji. Do ceny usług należy doliczyć odpowiedni podatek Vat.

Tabela nr 4 – Usługi sprzętowe

Lp Usługa Jedn. Cena
1 Zadymiarka h 250,00 zł
2 Agregat prądotwórczy h 100,00 zł
3 Ubijak h 100,00 zł
4 Młot hydrauliczny h 100,00 zł
5 Przecinarka hydrauliczna h 100,00 zł
6 Przecinarka do asfaltu h 100,00 zł
7 Urządzenie typu „KRET” - wykonanie przecisku w zakresie średnic 15 mm – 63 mm mb 100,00 zł
8 Zgrzewarka doczołowa - zgrzewanie doczołowe rur PE:
90 mm – 160 mm usługa 100,00 zł
200 mm-315 mm usługa 120,00 zł
9 Pakery elastyczne – naprawa punktowa instalacji kanałów sanitarnych, deszczowych oraz ogólnospławnych zakresie śr
DN 160 usługa 2000,00 zł
DN 200 usługa 2200,00 zł
DN 250 usługa 2400,00 zł
DN 300 usługa 2600,00 zł
DN 400 usługa 2900,00 zł
DN 500 usługa 3200,00 zł
DN 600 usługa 3400,00 zł
Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku następuje na podstawie zlecenia pisemnego.
Cenę usług wykonywanych w godzinach od 15.00 do 6.00 oraz w dni wolne od pracy – należy powiększyć o 50 %.
Ceny usług podlegają negocjacji.
Do ceny usług należy doliczyć właściwy podatek Vat.

Tabela nr 5 – Usługi transportowe

Lp Usługa Jedn. Cena
1 Koparka kołowa LIEBHER A311 h 180,00 zł
- dojazd poza miastem km 10,00 zł
2 Koparko-ładowarka JCB 3CX h 150,00 zł
- dojazd poza miastem km 10,00 zł
3 Koparka kołowa HITACHI ZX 150 W-7 h 200,00 zł
- dojazd poza miastem km 10,00 zł
4 Citroen JUMPER z urządzeniem TYTAN h 300,00 zł
- dojazd poza miastem km 10,00 zł
5 Ciągnik FENDT z przyczepą/beczka asenizacyjna h 130,00 zł
- dojazd poza miastem km 10,00 zł
6 Ciągnik ZEFIR z przyczepą/beczka asenizacyjna h 130,00 zł
- dojazd poza miastem km 10,00 zł
7 Ciągnik McCormick h 130,00 zł
- dojazd poza miastem km 10,00 zł
8 MERCEDES ACTROS /ładowność 15 ton/ h 150,00 zł
- dojazd poza miastem km 10,00 zł
9 MAN-KAISER h 600,00 zł
- dojazd poza miastem km 10,00 zł
Świadczenie usług wyszczególnionych w cenniku następuje na podstawie zlecenia pisemnego.
Cenę usług wykonywanych w godzinach od 15.00 do 6.00 oraz w dni wolne od pracy – należy powiększyć o 50 %.
Ceny usług podlegają negocjacji.
Do ceny usług należy doliczyć właściwy podatek Vat.

Tabela nr 6 – Pobór i transport próbek wody do badań laboratoryjnych

Lp Usługa Jedn. Cena
1 Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych usługa 130,00 zł
2 Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych: usługa 130,00 zł
3 Transport próbek wody do laboratorium km 5,00 zł
Skip to content