Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, z przyjemnością zawiadamiamy o usługach wykonywanych na zlecenie przez pracowników Przedsiębiorstwa w zakresie sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych, w szczególności:

         
W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWYCH:

  • usuwanie awarii wodociągowej na wodociągu i przyłączach
  • wykonywanie włączeń do sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych
  • wykrywanie i lokalizacja miejsc nieszczelności przewodów
  • wykonanie instalacji metodą bez wykopową, przy pomocy tzw KRETA, bez ingerencji w istniejącą infrastrukturę oraz konieczności robienia wykopu wzdłuż całej instalacji 
 Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zakresem oferowanych usług