Bezwykopowa naprawa kanalizacji KRÓTKIM RĘKAWEM "Paker"

Najsłabszymi i najbardziej narażonymi na uszkodzenia elementami większości kanałów są połączenia. Najczęściej spotykanymi lokalnymi usterkami są:

 •  wypłukane, nieszczelne połączenia rur powodujące infiltracje lub eks-filtrację, pęknięcia w rurach lub łączach spowodowane miejscowymi naprężeniami wywołanymi przeważnie przez nieprawidłowy montaż.

Do naprawy punktowych uszkodzeń nie powtarzających się na długości kanału proponujemy sprawdzone technologie:

 • naprawa za pomocą mat nasączanych żywicą,

Metoda punktowej naprawy kanału krótkim rękawem "Paker" obejmuje:

 • pracę kamery
 • zestawu do napraw miejscowych
 • także w uzasadnionych przypadkach zestawu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

Metoda renowacji krótkim rękawem "Paker" polega  na osadzeniu w miejscu uszkodzenia za pomocą pakera odpowiedniej tkaniny zbrojonej włóknem szklanym, nasączonej żywicą. Efektem końcowym jest utwardzona na całym obwodzie naprawianego kanału powłoka, szczelnie przylegająca, zakotwiczona w konstrukcji kanału poprzez przenikający do pęknięć i nieszczelności nadmiar żywicy.

Powłoka w miejscu naprawy wzmacnia starą konstrukcję kanału, uszczelnia miejsca eks-infiltracji posiada wysoką odporność antykorozyjną i chemoodporność.

Naprawy punktowe wykonuje się najczęściej w miejscach niewielkich uszkodzeń rur kanalizacyjnych wywołanych czynnikami mechanicznymi lub uszkodzeń wywołanych przez przerastające korzenie.

Metoda bez wykopowej renowacji kanału krótkim rękawem umożliwia:

 • szybkie tempo robót renowacyjnych
 • redukcja ilości wymaganych wykopów, sprzętu i pracowników
 • oszczędność materiałów wykorzystywanych do ułożenia nowego przewodu
 • ograniczenie uciążliwości dla ruchu ulicznego
 • możliwość przeprowadzania renowacji w bardzo niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (wody gruntowe, kurzawka i in.)
 • minimalizacja kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym oraz uszkodzenia lub naruszenia znajdujących się w pobliżu budowli
 • w większości przypadków znaczna poprawa parametrów hydraulicznych oraz strukturalnych kanału

 

Zyski:

 • Obniżenie kosztów oraz czasu remontu o 40-80%
 • eliminuje konieczność wykonywania wykopu i odtwarzania terenu
 • zmniejsza utrudnienia komunikacyjne (pozwolenia, organizacja ruchu)