Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Inspekcja odcinka sieci sanitarnej, przyczyny występujących uszkodzeń nawierzchni, potwierdza przebieg inspekcji na badanym odcinku. Lokalizacja, postać i zasięg uszkodzenia, widoczna na zdjęciu z kamery.