To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Należy wypełnić wniosek o przyłączenie do sieci, do pobrania poniżej.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach