Przede wszystkim warto zadbać o jej regularne czyszczenie, które najlepiej jest wykonywać systematycznie.

Można także pomyśleć o wykonaniu inspekcji newralgicznych odcinków sieci w celu racjonalnego zaplanowania jej remontów.

I wreszcie dla poprawienia żywotności sieci kanalizacyjnej warto również przeprowadzić akcję informacyjną wśród jej użytkowników na temat tego, co może trafiać do kanalizacji, a co nie.