To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Należy wypełnić wniosek o przyłączenie do sieci, do pobrania poniżej.

Więcej o: Jak się podłączyć do sieci...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Więcej o: Obowiązki właścicieli...

Naprawa rurociągu metodą typu paket

Jedną ze stosowanych obecnie metod renowacji sieci kanalizacyjnej jest krótki rękaw - PAKER. Zastosowanie takiej metody pozwala na trwałe połączenie i doszczelnienie uszkodzonego rurociągu oraz wlotów i wylotów studzienek kanalizacyjnych.

Więcej o: Doszczelnienie wylotu...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Inspekcja odcinka sieci sanitarnej, przyczyny występujących uszkodzeń nawierzchni, potwierdza przebieg inspekcji na badanym odcinku. Lokalizacja, postać i zasięg uszkodzenia, widoczna na zdjęciu z kamery.

Więcej o: Inspekcja TV pod Pl. Wolności

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia terminów realizacji wykonania usługi i zgłoszenie zlecenia na jej wykonanie.

Więcej o: Cennik wywozu nieczystości...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Przede wszystkim warto zadbać o jej regularne czyszczenie, które najlepiej jest wykonywać systematycznie.

Więcej o: Jak zapewnić sprawność...