To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z prowadzonymi inwestycjami przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński, a między innymi "Kompleksowym rozwiązaniem gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński" w latach 2012 – 2013 przeprowadzono z pełnym sukcesem: "Rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim.

Mikro organizmy w osadzie

Oczyszczanie Ścieków przez Miejską Oczyszczalnię Ścieków odbywa się w oparciu o tzw. Osad Czynny. Zamieszczamy kilka informacji na temat tego złożonego zespołu mikroorganizmów.