Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców jak i  firm oferuje usługi związane z pracą oczyszczalni ścieków i możliwościami, które stwarza. Wśród usług obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków można wyróżnić:

1. Przewóz własnym taborem odpadów takich jak:

  • skratki o kodzie odpadu 190801
  • zawartość piaskowników o kodzie odpadu 190802
  • ustabilizowane komunalne osady ściekowe 190805
  • inne nie wymienione odpady o kodzie 190899

 PWiK sp. z o.o. informuję, iż na przewóz/transport w/w odpadów należy posiadać zezwolenie na transport odpadów wydawane przez Starostwo Powiatowe, które PWiK sp. z o.o. posiada. 

W celu ustalenia ceny przewozu jak i miejsca zagospodarowania odpadów należy kontaktować się z kierownikiem oczyszczalni ścieków: 

Konrad Pożarski
TEL 535 445 354

 

2. Przyjęcie przez oczyszczalnie ścieków osadu nadmiernego (kod odpadu 190899) z innych oczyszczalni w cenie 25zł netto za 1m3. 

  • w przypadku braku możliwości przewozu, PWiK sp. z o.o. może wysłać ciągnik z beczką asenizacyjną 10m3 lub 5m3. 
  • do ceny przyjęcia osadu zostanie doliczony koszt transportu oraz praca ciągnika, pompy.

 

W celu ustalenia szczegółów takich jak termin czy całkowity koszt  należy kontaktować się z kierownikiem oczyszczalni ścieków: 

Konrad Pożarski
TEL 535 445 354

 

 3. Przekazanie osadu czynnego innym oczyszczalniom w celu zaszczepienia i zapoczątkowania procesu oczyszczania ścieków. Osad czynny może również służyć do poprawy procesu w przypadku zaburzeń lub poprawy samej kondycji osadu czynnego. 

W celu ustalenia szczegółów takich jak termin czy całkowity koszt  należy kontaktować się z kierownikiem oczyszczalni ścieków: 

Konrad Pożarski
TEL 535 445 354

 

Dalsze usługi w przygotowaniu.