Formy płatności

Płatności wynikające z faktury mogą być dokonywane w następujących formach :

  1. gotówką
  2. przelewem

Reklamacja wodomierza

W przypadku zastrzeżeń co do poprawności wskazań wodomierza, odbiorca usług ma prawo złożyć reklamację- wniosek o urzędowe sprawdzenie poprawności jego wskazań.

Przystąpienie do E-faktury

Proponujemy Państwu, aby wspólnie zadbać o otaczające nas środowisko naturalne wykorzystując elektroniczną formę faktury za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim.

Zgłoszenia dotyczące sieci wodno kanalizacyjnych

W przypadku zgłoszeń dotyczących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych m.in. awarie, kontrola parametrów hydraulicznych panujących w sieci, poprawności pracy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych itp.

Rozliczanie odbiorcy usług

Rozliczanie odbiorcy usług następuje od momentu zainstalowania i zaplombowania wodomierza przez Dział techniczny oraz zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz stan przyjmowanych spraw.

Jak zawrzeć umowę na dostawę wody i odbiór wody zużytej

Aby zawrzeć umowę na dostawę wody i odbiór ścieków należy zgłosić się osobiście w biurze PWiK przy ul. Piłsudskiego 18, pokój nr 2 - Dział Zbytu Wody, w godzinach 7:00 - 15:00, wraz z następującymi dokumentami:

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowo kanalizacyjnej

Przyłączenie nieruchomości do sieci wod - kan, co jest potrzebne by otrzymać warunki techniczne?

Załóż konto w e-BOK

Odbiorcy usług którzy posiadają umowę podpisaną z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim  na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania wody zużytej

Reklamacje

Zgodnie z :  regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków: