Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Wodociągi Lidzbark Warmiński twardość wody wynosi :

  • 300 – 330 mg CaCO3 / dm3
  • 16,76 – 18,44 dGH (stopnie niemieckie) 

jest to woda średnio twarda.

Twardość wody w wodociągach wyraża się w trzech różnych skalach:

  • stopniach niemieckich (°n lub °d) - 1 °n = 10,00 mg CaO w 1 litrze wody oraz 1 °n = 17,9 mg CaCO3 w 1 litrze wody
  • stopniach francuskich (°f) - 1 °f = 10,00 mg CaCO3 w 1 litrze wody
  • milivalach na litr (mval/l) - 1 mval = 1 miligramorównoważnik (0,5 milimol) jonów Ca2+ oraz 1 mval/litr = 50 mg CaCO3/litr.


Typowa twardość wody kranowej wynosi ok. 10 °n. Woda poniżej 3 °n jest uważana za miękką, zaś woda powyżej 30 °n jest uważana za bardzo twardą.

 Twardości wody do picia: wg norm polskich, nie może przekraczać  500 mg CaCO3/dm3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz.417) dzieli się następująco :

  • bardzo miękka to 3
  • miękka 75-150 mg CaCO3/dm3
  • średnio twarda 150-300 mg CaCO3/dm3
  • twarda 300-500 mg CaCO3/dm3
  • bardzo twarda >500 mg CaCO3/dm3