W dniu 06.09.2021 r. zostało opublikowane postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej
- Grupa Zakupowa Nr 52/2021 Voltra.

Pełna treść ogłoszenia znajduję się pod adresem https://voltra.pl/auction#dialog-31 

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych Ustawy PE oraz przepisami wykonawczymi w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego dla podmiotowych punktów poboru biorących udział w Postępowaniu.