Oczyszczalnia ścieków

Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Lidzbarku Warmińskim zarządzana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 18.