Budowa sieci Wod-Kan ul. Wyszyńskiego
W związku z budową ronda w ulicy Wyszyńskiego, PWiK Sp. z o.o. podjęło decyzję o wymianie sieci DN 300 (długość odcinka sieci 90 mb) na odcinku: nowo wybudowane rondo - ul. Warmińska oraz o wymianie sieci wodociągowej DN 90 (długość sieci 250 mb) na odcinku od nowo wybudowanego ronda do budynku nr 6 w ulicy Bartoszyckiej.
 

Naprawa rękawem

PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim podpisało umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej odcinka sieci w ulicach Olsztyńska - Pionierów w Lidzbarku Warmińskim.

Budowa sieci kanalizacji ul. Rolna

W 2018 roku PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim wykonało dokumentację techniczną wykonania sieci wodociągowej i wydłużenia sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej w Lidzbarku Warmińskim.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W dniu 06.07.2017 r. PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim podpisało umowę na zakup wraz z dostawą specjalistycznego urządzenia oczyszczającego - wirówki dekantacyjnej.

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W dniu 10 lipca 2018 roku Spółka PWiK podpisała Aneks Nr RPWM.04.01.00-28-0484/16-01 do Umowy o dofinansowanie projektu "Wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 40 kWp zlokalizowanych w Lidzbarku Warmińskim"

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W dniu 20.02.2017 r. Spółka podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci wodociągowej DN 300 i DN 80 wraz z przyłączami w ulicy Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim.

Budowa sieci kanalizacji ul. Polna

W 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim wykonało na zlecenie firmy zewnętrznej odcinek sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej przy nowo wybudowanym bloku TBS przy ul. Polnej w Lidzbarku Warmińskim