Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim uprzejmie informuje, że w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. obowiązywać będą ceny zgodnie z przedstawioną tabelą:

Stawki za zaopatrzenie w wodę

INFORMACJA

o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim uprzejmie informuje, że w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. obowiązywać będą ceny zgodnie z przedstawioną tabelą:

Stawki za zaopatrzenie w wodę

INFORMACJA

o taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński