W dniu 30 września 2019 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim podpisało Umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez PWiK Sp. z o.o.” w ramach Osi Priorytetowej 3 - „Cyfrowy Region” Działanie 3.1. – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem Projektu będą szeroko rozumiane działania w zakresie stworzenia przyjaznej klientowi komunikacji z Przedsiębiorstwem z wykorzystaniem e-usług w obszarze działania Przedsiębiorstwa.

W ramach Projektu zaplanowano zakup i instalację wraz z wdrożeniem narzędzi elektronicznych pozwalających na informatyzację obiegu dokumentów i danych oraz prowadzenie procedur administracyjnych za pośrednictwem internetu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.739.128,11 złotych, współfinansowanie UE w kwocie 1.820.147,50 złotych. Zamknięcie projektu planowane na 12-2022r.

 

 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W dniu 10 lipca 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim podpisało Aneks Nr RPWM.04.01.00-28-0484/16-01 do Umowy o dofinansowanie projektu "Wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 40 kW zlokalizowanych w Lidzbarku Warmińskim"