To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Inspekcja odcinka sieci sanitarnej potwierdza zasięg uszkodzeń na badanym odcinku. Lokalizacja, postać i zasięg uszkodzenia, widoczna na zdjęciu z kamery inspekcyjnej.