Miło nam poinformować, iż 22 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim o przystąpienie do projektu Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny.

Więcej o: Karta Dużej Rodziny

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim pod przewodnictwem Prezesa – Pana Bartosza Buczyńskiego, zostało Partnerem oddziału, który rozpocznie zajęcia na początku lipca.

Więcej o: PWiK partnerem oddziału !!!

W dniu 30 września 2019 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim podpisało Umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie o dofinansowanie projektu „Telemetria na służbie mieszkańców – uruchomienie usług elektronicznych przez PWiK Sp. z o.o.” w ramach Osi Priorytetowej 3 - „Cyfrowy Region” Działanie 3.1. – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem Projektu będą szeroko rozumiane działania w zakresie stworzenia przyjaznej klientowi komunikacji z Przedsiębiorstwem z wykorzystaniem e-usług w obszarze działania Przedsiębiorstwa.

W ramach Projektu zaplanowano zakup i instalację wraz z wdrożeniem narzędzi elektronicznych pozwalających na informatyzację obiegu dokumentów i danych oraz prowadzenie procedur administracyjnych za pośrednictwem internetu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2.739.128,11 złotych, współfinansowanie UE w kwocie 1.820.147,50 złotych. Zamknięcie projektu planowane na 12-2022r.

 

 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

W dniu 10 lipca 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim podpisało Aneks Nr RPWM.04.01.00-28-0484/16-01 do Umowy o dofinansowanie projektu "Wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 40 kW zlokalizowanych w Lidzbarku Warmińskim"

Więcej o: Panele Fotowoltaiczne

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Inspekcja odcinka sieci sanitarnej potwierdza zasięg uszkodzeń na badanym odcinku. Lokalizacja, postać i zasięg uszkodzenia, widoczna na zdjęciu z kamery inspekcyjnej.

Więcej o: AWARIA - sieci sanitarnej

Do naprawy uszkodzonego rurociągu kanalizacji sanitarnej wykorzystano metodę wykopową:

  • przebudowany został cały uszkodzony odcinek sieci

Więcej o: Usuwanie awarii w ul. Zamkowej

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

We wprowadzeniu, zwanym przez dziennikarzy lidem, umieszczamy zaciekawiającą internautę zapowiedź zawartości artykułu. Warto zadbać, aby wprowadzenia miały w przybliżeniu podobny rozmiar.

Więcej o: Modernizacja ujęcia przy ul....

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim uprzejmie informuje, że w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. obowiązywać będą ceny zgodnie z przedstawioną tabelą:

Więcej o: Stawki za zaopatrzenie w...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim uprzejmie informuje, że w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2024 r. obowiązywać będą ceny zgodnie z przedstawioną tabelą:

Więcej o: Stawki za odprowadzanie...

Stawki za zaopatrzenie w wodę

INFORMACJA

o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński

Więcej o: Stawki za zaopatrzenie w wodę

Stawki za zaopatrzenie w wodę

INFORMACJA

o taryfie dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Lidzbark Warmiński

Więcej o: Stawki za odprowadzanie...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Wnioski do pobrania poniżej

Więcej o: Wnioski